РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА

что такое етістікті? райлары

 

 

 

 

Образовательный портал Мегамозг. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Етсткт? райлары та?ырыбыны? саба? жоспары.?аза? тл 7-сынып Етсткт? райлары,есмше,к?семшен ?айталау. Урок по казахскому языку Етсткт? райлары. 9. Салт етсткт сабатыа айналдыратын етс тр? VII.1.Сра ою арылы жаа сабаты орытындылаймын. 1.Тйы етстк дегенмз не? 2.Ол алай жасалады? 3.Бр мысал ойла,септе. 4.Бр тйы етсткт туелде. Свободно передавая жизнь, историю, автобиографию великого казахского поэта Абая Кунанбаевафилософ гуманист, композитор, ювелирный мастер художественного слова. Шыыс азастан облысы,ржар ауданы, Кктерек ауылы «Кктерек орта мектеп-башасы» кмм н оу сн мегерушс, аза тл мен дебиет пн малм Рымбаева Айгуль Смагуловна 47. Келер шатаы етсткт табыыз. Е) Балаыз оудан ерте келед. 48. Етсткт брыны ткен ша трнде тран сзд крсетз. азттынуодаы останай Экономика колледж аза тл пнн оытушысы : Сарбаева Гулбаршын Абуызы Жалпы масаты: Оушыларды етсткт райлары мен шатарынан алан блмдерн бекту, тжырымдау, сыни трыдан ойлау арылы шыармашылы аблеттерн ашу.Ендеше 10 сратан тратын тестк тапсырма орындайы. 1.

алау райлы етсткт табыыз. Етсткт шатары, райлары нса. 1. «-ды, -ты» жрнаымен ай ша жасалады?3.

Болжалды келер шата тран етсткт табыыз. А) Ол жи келп трады. В) Ол ерте барма. Size: 2.22 Mb. Аза,орыс жне аылшын тлдерндег шыармаларда ауыспалы маыналарды олдану ерекшелктер ЕТСТКТ РАЙЛАРЫ.Жедел ткен шатаы етсткт крсетз. Ашы райда тран етсткт табыыз. Сйлемдег етсткт шаын анытаыз. Етсткт райлары таблица Етсткт райлары таблица налоговый календарь бухгалтера на 2014 год скачать бесплатно скачать бесплатно оперу мини на телефон samsung gt-s5230 на русском фото слайд скачать.Тесты / етсткт райлары таблица. Дата публикации: (Не опубликован). Кн: 12.02.16ж Пн: аза тл 7-сынып Сабаты таырыбы: Етсткт райларын айталау Сабаты масаты: етсткт райларынан алан теориялы Сабаты мндеттер: блмдлк етсткт райларыны зндк ерекшелктерн ажырата блу дамытушылы етсткт райлары туралы блмдерн жйелеу, жинатау, талдау жмыстарын жргзу трбиелк сйлеу мдениетн алыптастыру, адамгершлкке, туан жерд сюге йге тапсырма беру. 1) Ережен жаттау. 2) Етстк райларыны р трне сйлем жазып келу. «Етсткт райлары» таырыбы бойынша1. Шартты райлы етсткт тап. А) Бр крсем,арманым болмас ед. В) Содан кейн мен бр сына. С) з блес,бз момаан шаруамыз. Д) Тед шешт Етсткт? райлары (Наклонения глагола). Етстктер в казахском языке изменяются по наклонениям. Рай (наклонение) обозначает отношения действия к действительности, выражаемое говорящим лицом. АшыK рай с-KимылдыS Kай шаKта екен н б лд ред . М: бардым, бардыS, бардыSыз, барды. Шартты рай с-KимылдыS орындалу-орындалмау шартын б лд ред .М: барсам, барс 5. «Бр тамшы ой» дс бойынша «Етсткт райлары» таырыбын постер бетне жината тып, «Кластер» жасату.5. Малм жазбалары: . Бйры райлы етсткт тауып, алай жасаланын айт. Жз сом аша боланша, жз жолдасы болсын. Етсткт шатары Мен Райлары. Ашы сабатар 0 462 аралан 2017-02-14. топ бр етсткт рай категориясына жктейд. топ етсткке СКТ жасайды. Етсткт? райлары ?имылды?, с - ?рекетт? ж?зеге асу, орындалу м?мкндгне ?арай т?рт т?рге б?лнед: ашы? рай, б?йры? рай, шартты рай, ?алау рай. Мысалы: Мен ?йге келмеймн. Етстк райлары. Сабамасаты: Топта жмыс стеу барысында оушыларды зерттеушлк гмеге атыстырып, азастан орытары туралы-Таырыптаы етстк нен блдред? -Сол етсткт зе етп алай згертес? Ал досыа ше? Сыныптастары не стеу тис? с-рекетт болуын крсететн етсткт болымды (положительный)етстк деймз. Мысалы: бар, оы, жаз, кл, айт, апар, кет, лат, кел т.б.Мысалы: баратын, келетн, сйлейтн, жаттайтын. Етсткт райлары(наклонение глагола). Сабаты масаты: Блмдлк: Етсткт райлары, оларды жасалуы, блдретн маынасы, етстк райларыны трлер жайлы тснк алыптастыру.Ойын. Км жылдам? ш оушы етсткт ш шаа айналдыруы керек. Осы ша Келер ша ткен ша. 21 билет. 1.Етсткт? райлары. 21 билет. 1.Етсткт? райлары. 2.С?йлемд талда?ыз: ?аза? хал?ы жыл?ы, ?ой, сиыр, т?йен т?рт т?лк деп атап, к?п ?стайды, к?тед. Етсткт райлары ауылы. Тест 1. Етсткт неше райы бар? a. 1 b. 3 c. 4 2. Ша арылы жасалатын райды атадар. d. Ашы рай e. Шартты рай f. алау рай 3. са, -се ай райдыБерлген тйы етсткт трлендр. 1. Оу етстгн септеу 2. Алу, жазу, оу, келу. Саба?ты? та?ырыбы: Етсткт? райлары. Саба?ты? ма?саты: етсткт? райларыны? ?зндк ерекшелктерн ажырата блу етсткт? райлары туралы блмдерн жина?тау, талдау ж?мыстарын ж?ргзу с?йлеу м?дениетн ?алыптастыру, адамгершлкке т?рбиелеу. 7-тапсырма. «кресу» деген етсткт осы шата жктез.Етсткт райлары имылды, с-рекетт жзеге асу, орындалу ммкндгне арай трт трге блнед: ашы рай, бйры рай, шартты рай жне алау рай. Затты с-рекетн имыл блдрп Не стед? Не степ жатыр? Не стейд? сратарына жауап беред. «растыр» деген етсткт ткен, осы, келер шаа.Вы находитесь на странице вопроса "Етсткт райлары примеры", категории "аза тiлi". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Материалы по теме. Етсткт? райлары.«Разработка по казахскому языку на тему «Етсткт? райлары» (7 класс)». «?з тл?д ??рметте!» тлдер мерекесне арнал?ан сахналы? ?ойылым 8 -сынып». Етсткт райлары тест скачать бесплатно и без регистрации. Данный тест с одним правильным ответом.Д) Затты сапасы мен сынын, клем, тр- тс, сипатын блдретн сздер. 2. Тмендег сз таптарыны шнен етсткт ажыратыыз. с-рекетт, имылды орындалмайтынын, жзеге аспайтынын блдретн етсткт болымсыз етстк дейд. Болымсыз етстк ек трл жолмен жасаладыЕтсткт райлары. Ответ: Етсткт? райлары (Наклонения глагола) Етстктер в казахском языке изменяются по наклонениям. Рай (наклонение) обозначает отношения действия к действительности, выражаемое говорящим лицом. Етстк.Етсткт райлары. 1. 2.10. алау райлы етсткт табыыз. А) Барса иг ед. 11. Етсткт ашы рай трнде тран сз, табыыз. Етсткт? райлары (Наклонения глагола). Етстктер в казахском языке изменяются по наклонениям. Рай (наклонение)обозначает отношения действия к действительности, выражаемое говорящим лицом. аза тлнен таырып бойынша шпаргалка. Арна, суретте, оят, жаз, аудар, кмектес, басар, сата, кмектес, тада, пайдалан, крсет, атар. 7. Сйлемдерд оыыз.

Бйры райлы етсткт тауып, астын сызыыз. 1. Жауа жалынба, доса тарылма. Етсткт? райлары. Сынып: 6 «В». ?ткзлетн к?н: 11.03.2016ж.2 С?з тркестер,с?йлемдер ??растыруда етсткт? рай категориясын орынды пайдалана алады. Саба?ты? т?р: ?айталау. Етсткт райлары мен шатары. Скачать с сервера Вес файла2. Кп адамны смен орындалатын етсткт алай атайды? 3. ай етсткт жрнаы салт етсткт сабатыа айналдырады? Ашы, бйры, алау райлары брынра аталса (Л.Зизаний, 1596), Мелетей бан оса «шарттылы» немесе «ндеу» (сослогательное наклонение) райын енгзед [102].аза тл блмнде ашы, алау, шартты жне бйры райларды етсткт-есмд райлар деп те блед. Читать тему: Етсткт ерекше трлер на сайте Лекция.Орг Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Сабаты масаты: Тыш алымдар жннде алан блмдерн толытыру, ткен таырып бойынша р трл дстер арылы оушыларды сз байлыын, ережен олдануын тексеру, блмдерн жйелеп, з пкрн айта блуге алыптастыру Сабаты мндеттер: блмдлк етсткт райларларыны зндк ерекшелктерн ажырата блу дамытушылы етсткт райлары туралы блмдерн жйелеу, жинатау, талдау«Етсткт рай категориясы неше топа блнед? Олар алай жасалады?» деген сратара жауап алынады. азттынуодаы останай Экономика колледж аза тл пнн оытушысы : Сарбаева Гулбаршын Абуызы Homeаза тлЕтсткт райлары туралы тснк. Оушыларда етсткт райлары туралы ымды алыптастыра отырып, ашы райлы етсткт табуа, ажыратуа, оны олдана блуге баыт беру етстк туралы блетн-дерн дамыту блп-йренуде бр-брне кмектесуге дадыландыру 51. Етсткт райлары. с-рекетт орындаушымен, уаытпен байланысты болып, жаа, шаа трлену етстктрайы деп аталады.Етсткт сз тркестер— грамматикалы трег етстк болатын сз тркес. Тркес крамындаы баса сздер трек етсткт маына топталады. Етсткт райлары наклонения глагола. Ашы рай-изъяв. н. Бйры рай-повел. н.

Новое на сайте:


© —2018